Werkplaats Amsterdam | Balistraat 43, 1094 JC Amsterdam  | Telefoon: 020 66 300 83  | post@werkplaatsamsterdam.nl  | Wie  | Contact & route  |  Facebook

Willem Wilmink - Handig Literatuurboek

Uitgeverij Nijgh & Van Ditmar

Wat: Een bundeling toegankelijke beschouwingen over literatuur, poëzie, sprookjes, cabaret, liedjes etcetera, aanstekelijk geschreven. Enthousiasmerend.
Hoe: Intensieve beeldredactie om de teksten te verluchtigen. Een verzorgde vormgeving bindt de zeer verschillende teksten.