Werkplaats Amsterdam | Balistraat 43, 1094 JC Amsterdam  | Telefoon: 020 66 300 83  | post@werkplaatsamsterdam.nl  | Wie  | Contact & route  |  Facebook

Dutch Mountings

Ondersteuningen voor museale objecten

Wat: Een basisvorm voor productiekaarten (en correspondentieset, logo en website).
Hoe: Serie kaarten waarin elke keer een – door Dutch Mountings ondersteund – object centraal staat.
De kaarten worden bewaard in een speciaal hiervoor ontworpen verzamelmap.