Werkplaats Amsterdam | Balistraat 43, 1094 JC Amsterdam  | Telefoon: 020 66 300 83  | post@werkplaatsamsterdam.nl  | Wie  | Contact & route  |  Facebook

1018 Magazine

Buurtorganisatie 1018

Wat: Buurtinformatie voor een breed publiek via huis-aan-huisblad, gedrukt op krantenpapier.
Hoe: Een kleurrijk en leesbare lay-out, zodanig gelithografeerd, dat ook al het speciaal voor het blad geschoten fotografische materiaal goed open blijft.