Werkplaats Amsterdam | Balistraat 43, 1094 JC Amsterdam  | Telefoon: 020 66 300 83  | post@werkplaatsamsterdam.nl  | Wie  | Contact & route  |  Facebook

Frederik Mullerlezingen

Bijzondere Collecties

Wat: Katernen van 32 pagina’s waarin de jaarlijkse Frederik Muller lezingen is opgenomen.
Hoe: Een binnen- en buitenboekje om afbeeldingen en tekst te scheiden. De typografie van platte tekst, bijschriften en noten is zeer verzorgd, maar speelt tegelijkertijd met oude typografische wetten.
Deel 1 geselecteerd voor Best Verzorgde Boek 2010.